Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Obedience vizsgaszabályzat

MEOE MAGYAR OBEDIENCE SPORT VERSENY- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA


 

 Az obedience kiképzés a kutyának egy együttműködő és kontrollált viselkedést tanít. Hangsúlyt kell fektetni a kutya és a kutyavezető közötti jó kapcsolat megteremtésére és a kutya készséges engedelmességére akkor is, ha nagyobb távolságra vannak egymástól. A kutyavezetőnek és a kutyának egy mindenre kiterjedő, jó partnerséget kell mutatnia.

I. Általános rendelkezések az obedience sportban


Magyarországon obedience vizsgák és versenyek az egész év folyamán rendezhetők. A kijelölt időpontban az adott rendezvényen indulók minimális száma 5 kutya.

Az obedience vizsgákat és versenyeket kezdő (0), 1-es, 2-es és 3-as szinten kell megrendezni. A kezdő, az 1-es és a 2-es osztály követelményei a MEOE Magyar Obedience Sport Vizsga- és Versenyszabályzata alapján történik. A 3-as szint megegyezik az FCI Nemzetközi Obedience Osztállyal, melyről az FCI Nemzetközi Obedience Szabályzata rendelkezik.

A vizsgák és versenyek megrendezéséhez sík, jól ápolt területre van szükség, min. 25 x 40 m (csarnok esetében legalább 20 x 30 m) méretben. Ha kettő vagy több ring kerül kijelölésre, a távolság a két szomszédos ring között 8-10 m legyen, vagy azokat biztonásosan el kell választani egymástól, hogy a szomszédos ringekben dolgozó kutyák egymás munkáját ne zavarhassák.A ringet jól láthatóan ki kell jelölni. A bíró megítélésén múlik, hogy elfogadható-e a ring nagysága vagy sem.

Osztályonként az egyes gyakorlatokat különböző sorrendben lehet végrehajtani, de egy vizsgán vagy versenyen belül minden kutyának ezt a sorrendet kell követnie. A pontos sorrendet minden esetben a teljesítménybíró határozza meg. Minden gyakorlat és részgyakorlat a segédbíró utasítására történik, mely utasításokat a kutyavezetőnek követnie kell.
 
1. Obedience rendezvények

Obedience vizsgán vagy versenyen minden kutya részt vehet, tekintet nélkül a fajtájára és nagyságára. A kutya fajtatisztasága és törzskönyvének megléte nem feltétel. Az indulónak minden esetben eleget kell tennie a részvételi feltételeknek.

Obedience válogatóversenyek kizárólag 3-as szinten kerülnek megrendezésre, melyen bármely 3-as szintű kutyával részt lehet venni, azonban a világversenyek részvételi feltételei tekintetében az aktuális versenykiírás és az FCI szabályai érvényesek. Ezen versenyek szolgálják a válogatókat az FCI világ- és Európa-bajnokságok, valamint a kiemelt nemzetközi versenyek résztvevői részére. A válogatókat a MEOE írja ki és rendezi meg.

A MEOE Magyar Obedience Sport Országos Bajnoksága egy évben egyszeri, a MEOE által szervezett rendezvény. Ez minden kutya számára nyitott, tekintet nélkül a kutya fajtájára, nagyságára és a törzskönyv meglétére. A rendezési és részvételi feltételeket a MEOE Obedience Szakosztálya szabályozza és teszi nyilvánossá. 
2. Részvételi feltételek

Minden vizsgán és versenyen csak egészséges kutyával lehet részt venni. A kutyának érvényes oltási könyvvel (szükséges oltásokkal és féreghajtással) kell rendelkeznie, melynek a rendezvényen minden esetben jelen kell lennie. Azok a kutyák, melyek fertőző betegségben szenvednek, vagy bármely külső, belső élősködőkkel rendelkeznek, nem vehetnek részt a rendezvényen. Agresszív, vak vagy süket kutyák nem versenyezhetnek.

A kutyának egyértelműen azonosíthatónak kell lennie tetoválással vagy chippel. A chipleolvasóról a versenyszervezőknek kell gondoskodniuk.

Minden indulónak a verseny illetve vizsga kezdetekor az érvényes teljesítményfüzetét át kell adnia a szervezőknek, melyet a rendezvény végén, az elért eredmény bejegyzése után visszakap. Teljesítményfüzet nélkül sem vizsgán, sem versenyen nem lehet részt venni. Tüzelő szuka részt vehet versenyen is, azonban szigorúan utolsó indulóként. Attól a helytől vagy épülettől, ahol a verseny zajlik, valamint a közeli területektől a tüzelő szukát távol kell tartani addig, amíg a többi kutya be nem fejezi a gyakorlatait.

Azok a szukák, amelyek kevesebb mint 8 héttel a rendezvény előtt ellettek, és amelyek várhatóan 4 héten belül elleni fognak, vizsgán és versenyen nem vehetnek részt. A kutya minimális, betöltött életkora a vizsga/verseny napján:

Kezdő, 0. osztály: 12 hónap
1. osztály: 14 hónap
2. osztály: 15 hónap
3. osztály: 15 hónap

Ha egy obedience verseny kutyakiállítás keretein belül kerül megrendezésre, nem szükséges, hogy a kutya a kiállításra is nevezve legyen.

Nem vehet részt a kutya a versenyen, ha a verseny bírája egyben a kutya tulajdonosa, a kutyát maga képezte, a versenyt megelőző 1 éven belül a kutya tulajdonosa volt vagy egy háztartásban élt vele.

 
II. Obedience vizsgák, versenyek és rendelkezéseik

1. Obedience vizsga és verseny szervezése

Az obedience vizsga és verseny helyét és időpontját a MEOE illetékes szakosztályánál írásban, időben kell kérvényezni. A bírálatot hivatalos teljesítménybíró végzi, akit a rendezvényt megelőzően a MEOE-tól, illetve külföldi személy esetén a saját országának Kennel Klubjától is hivatalos úton kell kikérni. Minden obedience rendezvényen szükség van a teljesítménybíróval azonos számú segédbíró munkájára is.

A verseny illetve vizsga szervezője gondoskodik egy alkalmas és a vizsgaszabályzatnak megfelelő területről vagy csarnokról, a szükséges számú segítő rendelkezésre állásáról, valamint a szükséges felszerelésről, melyet a rendezvény kezdete előtt a teljesítménybíróval el kell fogadtatni.

A versenyszervező felelős az eredmények teljes és korrekt kiszámításáért, a teljesítményfüzetbe való bejegyzéséért, valamint a bírálati lapok és eredmények mielőbbi továbbításáért a MEOE Obedience Szakosztálya részére.

Egy vizsgán vagy versenyen egy teljesítménybíró egy nap lehetőleg 30 kutyánál többet ne bíráljon. Amennyiben több teljesítmény- illetve segédbíró kerül felkérésre, adott osztálynak vagy egy osztály adott gyakorlatának minden résztvevőjénél azonos bírói gárda szerepeljen.
 
2. Az obedience teljesítménybíró (TB)

A teljesítménybíró köteles bírálatát a legjobb tudása és lelkiismerete szerint meghozni, másik személytől függetlenül. Bármiféle etikátlan megnyilvánulás megrovást, eltiltást és esetenként az adott rendezvény díjainak elvesztését vonhatja maga után.

Az obedience teljesítménybíró nem bírálhat olyan kutyát, amely részben vagy egészben a tulajdonában áll vagy adott kutya tartója; amelynek részben vagy egészben tulajdonosa, vagy tartója vele egy háztartásban él; illetve olyan személy által kerül felvezetésre, aki közeli rokona vagy vele egy háztartásban él.
3. Az obedience segédbíró (SB)

Minden vizsgán és versenyen kötelező minden teljesítménybíró részére legalább egy segédbíró biztosítása. A segédbíró segíti a teljesítménybíró munkáját, berendezi a ringet, a gyakorlatok során a megfelelő útmutatásokat adja, felelős a gyakorlatok szakszerű végrehajtásáért és annak irányításáért, valamint összeállítja a pórázon vezetés és a szabadon követés végrehajtásának a sémáját.

A hivatalos segédbírót a MEOE Obedience Szakosztályánál kell kikérni.
4. Az obedience sport értékelése és minősítései

A Magyar Obedience Sport szabályzata értelmében minden osztályban a maximálisan elérhető pontszám 320 pont.

Minden gyakorlat a következő skála szerint van értékelve:
0 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10

Minden gyakorlat maximálisan 10 pontra értékelhető, a gyakorlatonként elért pontszámot a gyakorlat nehézségi szorzószámával meg kell szorozni, és ez együttesen adja az adott gyakorlat értékelését.

Ha az értékeléseket kettő vagy több teljesítménybíró végzi, minden gyakorlat végén a megítélt pontszámot egymástól függetlenül adják, melyekből gyakorlatokként átlagot kell számolni. Ezeket a pontokat kell az egyes gyakorlatoknál végérvényes pontoknak tekinteni, és a nehézségi szorzószámmal megszorozni.

A kutya az adott napon elért eredményét és ennek megfelelő minősítését a gyakorlatonként számolt pontszámok (pontszám x szorzószám) összege adja.

Minősítések:
 Kitűnő  256–320 pont
 Nagyon jó  224–255,99 pont
 Jó  193–223,99 pont
 Nem értékelhető  193 pontnál kevesebb

A kezdő, 1. és 2. osztályban pontazonosságnál (holtverseny) azonos helyezést kell kiadni.

Az obedience 3. osztályban pontazonosság esetén a helyezéseknél az FCI szabályzata az irányadó.

A teljesítménybírónak az általa adott pontszámot minden gyakorlat végén egy tábla segítségével nemcsak az írnokok és a kutyavezető, hanem a nézők felé is jól láthatóan jeleznie kell.

Kizárás esetén a vizsga befejeződik, és minden megszerzett pont elveszik. A kutya nem folytathatja a vizsga/verseny hátralevő gyakorlatait.

Hiányos illetve nem értékelhető gyakorlat esetében az adott gyakorlat az idáig szerzett minden pontjának elvesztésével jár. A kutya a fennmaradó gyakorlatokkal folytathatja a vizsgát/ versenyt.

sárga kártya figyelmeztetést jelent. A teljesítménybíró figyelmeztetést adhat a kutyavezető vagy a kutya cselekedetei alapján. Ha a bíró kétszer mutatja fel a sárga kártyát, kizárást von maga után.

piros kártya kizárást jelent.

Az obedience teljesítménybíró ítélete megtámadhatatlan.

 
5. Felszerelés

- Az apportírozás gyakorlatára a következő szabályok érvényesek:
Apportfa 3 méretben és súlyban, méretenként 3 db, súlyuk kb. 100–450 g.
Fémapport 3 méretben és súlyban, méretenként 1 db, súlyuk kb. 100–200 g.
Törpe fajták ettől a szabálytól eltérhetnek, az apport súlyát a bíróval való megállapodás fogja meghatározni.
Kezdő osztályban saját ütőzsák illetve dummy is használható (max. kb. 30 cm hosszú), azonban erről a kutyavezető gondoskodik.

Az obedience akadály tömör, 10 cm-enként állítható és 1 méter széles (oldalszárnyak nélkül), a maximális magassága 1 méter.
Az ugrás magassága a kutya nagyságához igazodik (marmagasság), ennek megfelelően a legközelebbi 10 cm-re kerekítve.
Pl.: Marmagasság 54,9 cm = 50 cm ugrásmagasság
Marmagasság 55 cm = 60 cm ugrásmagasság

A kutyavezetőnek az 1-es és 2-es osztályokban fennáll a lehetősége, hogy indokolt esetben kutyája számára egy alacsonyabb ugrásmagasságot válasszon. Ez esetben az értékelésnél pontot veszít. 

- A tárgykiválasztás gyakorlatához megfelelő számú, 2 x 2 x 10 cm nagyságú fatárgynak kell rendelkezésre állnia, melyeket korábban senki nem fogott kézbe vagy szagosított. Tárolásukra legalkalmasabb egy jól záródó műanyag vödör vagy doboz. Minden kutya számára új, steril tárgyakat kell használni az adott osztály által előírt darabszámban. Vizsga illetve verseny során ajánlott egy fa vagy fém fogó (csipesz) használata a versenyző tárgyának kihelyezéséhez. 

- A ringben a kijelölésekhez (négyszögek, bója körüli kör, távolságok, kezdő- és végpontok stb.) kb. 20 cm magas bóják, kúpok, valamint szalag, kréta vagy más jelölőeszközök szükségesek. A szalag kifeszítéséhez a lehetséges balesetveszély kiküszöbölése érdekében letűző használata ajánlott.

A kutyavezető kiindulási pontja és a négyszög, valamint a bója és a négyszög közötti távolságot (3-as osztály) mindig a négyszög középpontjától kell mérni.

A versenyszabályzatban leírt felszerelés kötelező jellegű, melyről a szervezőbizottságnak kell gondoskodnia. 
6. A Magyar Obedience Sport osztályai és teljesítésük

Minden kutya számára kötelező a kezdő szint, és az osztályok közötti továbblépés csak sorban lehetséges. Minden osztályból 224 pont (nagyon jó minősítés) teljesítése után léphet tovább a következő, magasabb osztályba.

Egy kutya addig indulhat az adott osztályban, míg a magasabb osztály kvalifikációját meg nem szerzi, és ezt követően a magasabb osztályban el nem indul (függetlenül az ott elért eredménytől). A kutya visszaminősítése semmilyen esetben sem lehetséges.

Külföldi, FCI országban, hivatalos obedience vizsgán vagy versenyen sikeresen teljesített 1-es szint felmentést adhat a magyar kezdő osztályban való indulás alól.

Kezdő és 1-es osztályban egy kutya legfeljebb egyszer érheti el az országos bajnoki címet, 2-es osztályban maximum kétszer.

 
III. Általános szabályok és irányelvek a gyakorlatok végrehajtására és elbírálására

1. A kutyavezető kötelességei és viselkedése

A kutyavezető kötelességei a vizsga illetve verseny résztvevőjeként akkor kezdődnek, amikor a kutyavezető belép a verseny területére, és a záró eredményhirdetés után érnek véget.

A kutyavezetőnek a szabályokat és az utasításokat minden esetben követnie kell. Elvárás a kutyavezetővel szemben, hogy illedelmesen viselkedjen, és megfelelően öltözködjön. A teljesítménybíró kizárhatja a kutyavezetőt a versenyből, ha semmibe veszi a szabályokat, sportszerűtlenül vagy illetlenül viselkedik. A bíró döntése végleges, és ezt egy résztvevő sem kérdőjelezheti meg.

A kutyavezetőnek a rendezvény területén belül és kívül sportszerű, fairplay magatartást kell tanúsítania. Semmilyen módon sem zavarhatja vagy befolyásolhatja a másik kutya munkáját.

Kutyáját a ringtől biztonságos távolságban kell tartania, és annak pl. ugatása sem zavarhatja a ringben folyó munkát. A nem sportszerű magatartás kizárást vonhat maga után.

Minden résztvevőnek a kutyájával időben meg kell jelennie a ringben.

Erőszak, szöges nyakörv, valamint más kényszerítő eszköz alkalmazása vagy durva bánásmód a vizsga vagy verseny egész területén tilos, ellenkező esetben azonnali kizárást von maga után.

Minden kutyavezetőnek jól láthatóan hordania kell a startszámát.

A kutyavezető a felelős mindennemű kárért, mely önmaga vagy kutyája által keletkezik.

A nevezés leadása a nevezési díj befizetésének kötelezettségével jár.

A vizsga vagy a verseny napján a ring felállítását követően semmiféle tréning sem engedélyezett. 
2. A kutya viselkedése / kizárás (diszkvalifikáció)

Az a kutya, amely a vizsga vagy verseny napján embert vagy másik kutyát megharap, próbál harapni, támad, vagy támadást kísérel meg, a versenyről ki kell zárni. Minden elért pontja elveszik abban az esetben is, ha a gyakorlatokat már befejezte. Kettő vagy többnapos rendezvényen a kizárás éppúgy a második és a többi napra is érvényes.
Az esetet a kutya teljesítménykönyvébe is be kell jegyezni, és a jegyzőkönyvet a MEOE Obedience Szakosztálya részére továbbküldeni.

Diszkvalifikációt von maga után az is, ha egy kutya a munka befejezése előtt elhagyja a ringet, valamint nem áll a kutyavezető kontrollja alatt.

Ha egy kutya a gyakorlatok alatt vagy között a ringben ürít, automatikusan kizárásra kerül.
 
3. Általános szabályok és irányelvek

A cél, hogy a kutya az egyes gyakorlatokat a parancsra pontosan és gyorsan hajtsa végre. Kézjel csak abban az esetben alkalmazható, ha ezt a szabályzat az adott gyakorlatnál engedélyezi. A MEOE Magyar Obedience Sport Verseny- és Vizsgaszabályzatában az egyes gyakorlatoknál szereplő vezényszavak csak javaslatok, nem kötelező érvényűek, más vezényszavak is használhatóak, ha azok hangzása éppúgy rövid, és csak egy szóból állnak. A kutya neve a kezdő, egyes és kettes szinten közvetlenül a vezényszó előtt használható, amennyiben erről az adott szabályzat rendelkezik.

Minden gyakorlatot és feladatot a segédbíró vezényel. A lábnál követés sémája mindig az adott teljesítményszintnek feleljen meg, melynek megformálása a hivatalos segédbíró kötelessége. Ezt a sémát a teljesítménybíró csak akkor változtathatja meg, ha ez nem felel meg az adott teljesítményszint követelményének. Ennek megváltoztatása azonban csak a verseny/vizsga megkezdése előtt lehetséges.

Minden gyakorlat akkor kezdődik, amikor a kutyavezető a segédbíró kérdését követően jelzi, hogy kész a gyakorlat kezdésére, kivéve, ha a gyakorlat leírásában más szerepel. A „kész” jelzés után a kutya dicsérete és érintése, valamint az alapállás újbóli felvétele nem megengedett.

Minden gyakorlat a segédbíró „gyakorlat vége” jelzésével ér véget, amennyiben a szabályzat a gyakorlatnál mást nem ír elő. A teljesítménybíró figyelmeztetést adhat, ha a gyakorlat megkezdése előtt a kutyavezető „kész” jelzésére túl hosszú időt kell várni.

Ha a vizsgaszabályzat máshogy nem rendelkezik, a gyakorlat alapállással kezdődik és végződik. Alapállásban a kutya nyugodtan, szorosan a kutyavezető bal lába mellett ül, és a kutya lapockája a kutyavezető térdével egy vonalban helyezkedik el.

A kutyához való visszatérésnél a kutyavezető elölről közvetlenül vagy hátulról megkerülve léphet a kutyájához, hogy felvegye az alaphelyzetet.

A kutyavezetőnek a kutyát a gyakorlatok alatt és közben a bal oldalán kell vezetnie. A kutyavezető testi fogyatékossága esetén megengedett a kutyát a jobb oldalán vezetnie a gyakorlatok alatt és közben, ezt azonban a versenyzőnek jeleznie kell a teljesítménybíró felé még a verseny/vizsga kezdete előtt. Erről a továbbiakban minden bírót tájékoztatni kell, és amennyiben több bíró érintett, a teljesítmény értékelését illetően egyeztetniük kell. A mentességet igazolni kell, és mindez nem eredményezheti azt, hogy más kutyát vagy résztvevőt zavar. Például ha egy versenyző tolószékben közlekedik, a csoportos gyakorlatban ő helyezkedjen el a csoport elején vagy végén, ahol a sajátján kívül nem kell más kutya mellett elhaladnia.

A kutyavezető a hátraarcot jobbra és balra is végrehajthatja. Hátraarcnál a kutya vagy a kutyavezető mögött megy körbe, vagy vele együtt jobbra fordul, miközben folyamatosan a bal láb mellett halad vagy egy hirtelen balra fordulattal visszafordul (csehes hátraarc). A fordulatok kivitelezésének nem kell azonosnak lennie.

Behívásnál illetve apportírozásnál megengedett az azonnali alapállás felvétele, valamint a kutyavezetővel szembeni, korrekt leülés és a segédbíró utasítását követően lábhoz rendelés. Az apport- és a behívógyakorlatoknál nem szükséges a bírónak tudnia, hogy a gyakorlatot hogyan szándékozták végrehajtani, szembenleüléssel vagy közvetlenül alaphelyzettel. Ha a gyakorlat pontosan van végrehajtva, a szándéktól függetlenül teljes pontszám adható.

Azoknál a gyakorlatoknál, ahol vezényszó vagy vizuális jel használata engedélyezett, a kutyavezetőnek a gyakorlat megkezdése előtt tájékoztatnia kell a bírót, hogy melyik jelzést használja. Ez nem szükséges, ha mindkettő – vezényszó és kézjel is – megengedett.

A kutyavezető nem becézgetheti illetve más módon sem buzdíthatja vagy dicsérheti a kutyát a gyakorlat befejezése előtt. Túlzott dicséretnél, dog dancing trükkök bemutatásánál stb. a teljesítménybíró figyelmeztetheti a kutyavezetőt. A ringben a kutya büntetése nem megengedett, és kizáráshoz vezet.

Egy versenyen vagy vizsgán a gyakorlatok minden team számára azonos sorrendben következnek, amennyire csak lehet, kapcsolatban a közös gyakorlatokkal.

A csoportos gyakorlatokban (1. és 2. gyakorlat) egy csoport legalább 3 és maximum 6 résztvevőből áll. Ha a résztvevők száma ezt indokolja (pl. hattal nem osztható), a teljesítménybíró dönthet a csoportok felosztásáról. Ez esetben engedélyezett, hogy két csoport maximum 7 teamből álljon.

Ha a kutya a kutyavezetőt a gyakorlatok alatt vagy közben elhagyja, de még a ringben tartózkodik, a kutyavezető egyszer behívhatja a kutyáját anélkül, hogy a helyzetét megváltoztatná. Ha a kutya visszajön, a kutyavezető figyelmeztetést kap. Ha a kutya nem tér vissza, vagy másodszor is eltávolodik, kizárás követi.

Magasabb szinten (2-es, 3-as osztályban) nem szabad a kutyának a gyakorlat előtt vagy közben a helyeket vagy az irányokat megmutatni (kivéve, amikor ez a feladathoz szükséges és megengedett). E tevékenység miatt a gyakorlat nem értékelhetővé válik.

A bírónak joga van a gyakorlatot félbeszakítani, ha a kutya láthatóan képtelen azt bemutatni. Ekkor a gyakorlat nem értékelhető.

Jutalomfalatok, motivációs tárgyak, mint pl. labdák vagy játékok a ringben, sem a gyakorlatok alatt, sem közöttük nem megengedettek. Ha a bíró észreveszi, hogy a kutyavezető jutalomfalatot vagy más motivációs tárgyat magánál tart vagy használ, kizárásra kerül.

Ha nincs lehetőség nagyon rossz időjárási körülmény esetén egy megfelelő méretű fedett területet biztosítására, a szervező vagy a teljesítménybíró a vizsga vagy verseny közben dönthet annak befejezéséről.

Amennyiben az egyes gyakorlatoknál nincs másfajta rendelkezés, az általános szabályok és irányelvek érvényesek minden gyakorlat kidolgozásánál és megítélésénél.
 
4. Egyéb rendelkezések

A Magyar Obedience Vizsga- és Versenyszabályzat hatályba lépése előtt megszerzett bármely külföldi, FCI által elfogadott, hivatalos obedience vizsga a magyar vizsgával egyenértékűnek tekintendő. 

 

Forrás:obediencesport.fw.hu