Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vízi–mezei verseny vizslák részére

                                          

     Vízi – mezei verseny vizslák részére

 
 
I. A feladatok részletes ismertetése:
 
I. Mezei munka - Lövés előtti munka
A verseny kiírható páros vagy egyéni kereséssel, amit a rendező szervezet a nevezési felhívásban közölni köteles.
A páros keresésnél egyszerre két vizsla dolgozik a futam egész ideje alatt. A két vezető egymástól 30 méter távolságra halad – lehetőleg széllel szemben – és dolgoztatja vizsláját.
A két vizsla egymás munkáját nem zavarhatja. A vezetők minél diszkrétebb módon, minél kevesebb paranccsal és irányítással dolgozzanak úgy, hogy versenytársuk munkáját ne zavarják. Magasabbra kell értékelni az önállóan, kevés parancsra dolgozó vizslát. Ha a bíró úgy ítéli meg, hogy a sok irányítás zavaró lehet a másik vizslának, hívja fel a vezető figyelmét erre.
A keresés első percében a kutya által elkövetett hibák nem számítanak, kivéve a vad üldözést. Újraindításkor az első irányváltásig jobbra és balra a kihagyott vad nem hiba.
 
1. Orrhasználat, orrjóság (6)
A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját és a magabiztosságot a jelzésekben. A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.
Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságról jelzi). A kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahol a kutya nem látja a vadat menekülni, figyelembe kell venni.
Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, a terepadottságokhoz igazítja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.
Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal” feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.
Hibák:
·    A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.
·        A vad kihagyása, vagy, ha beleszalad a vadba.
·    Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, stb.
·    Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.
 
2. Keresési mód (5)
A megfelelően gyors, egyenletes tempójú, tervszerű, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, lehetőleg magas orral, vágtában. A keresésnek mindig tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület ne maradjon, a fordulókat mindig a szélhez igazítsa. Ideális tereptől függően a 100 – 140 méteres keresési szélesség, a vezető előtt kb. 20-50 méterre. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is.
A keresés időtartama minden kutyánál legalább 15 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.
Hibák: A fent ismertetettektől való eltérés hibának számít.
·                    tervszerűtlen keresés,
·                    csak homlokszéllel (előre) keresés, túl kicsi keresési szélesség
·                    a vezetőhöz való túlzott kötődés vagy a kapcsolat hiánya,
·                    lassú mozgás.
·                    keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.
·                    a másik kutya zavarása vagy ahhoz való tapadás, vagy, ha a vezetők egymástól túl nagy távolságra dolgoztatják kutyáikat
 
3. A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)
Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.
A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.
Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, önállóan, kifejezően, határozottan dolgozzon, mindig maradjon kontaktusban a vaddal, csapázás csak akkor elfogadható, ha a vad hátszéllel menekül.
Pozitívan kell értékelni, ha a kutya a menekülő vad elé kerül, és állással rögzíti.
A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra hangjellel történő biztatás vagy csitítás.
A ráhúzás, állás, utánhúzás során a vezető nem érintheti meg a kutyát.
Hibák:
·        túl gyors utánhúzás
·        a vad kinyomása parancs nélkül
·        utánhúzás hiánya
·        ha nem lesz meg a vad
 
4. A vadmegállás (5)
Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemző módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.
Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó, ami a versenyből való kizárást jelenti.
Hibák:
·        rövid vagy nem biztos állás
·        a vad idő előtti felrebbentése
·        üres állás
·        ha parancsra áll
·        a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)
·        ha elmegy a másik, álló kutya és a vad között (ha bebizonyosodik, hogy ott a vad)
 
5. Szekundálás (2)
Fakultatív feladat.
A szekundáló kutya a vadat álló vizslát állja. A két kutya semmiképp sem zavarhatja egymást. Kötelező a versenytárs állásának tiszteletben tartása, tehát nem mehet zavaróan a másik közelébe, semmiképp sem futhat el az álló kutya és a vad között. Ezért, ha az egyik vadmegálláshoz jut, a másikat – amennyiben nem szekundál – vezetője fektesse le, vagy vegye pórázra.
Ha a vadat álló vizsla a másik zavarása miatt beugrik, ezt nem szabad súlyos hibának tekinteni. A szekundáló kutyát a szekundálás értékelése után a bíró utasítására pórázra kell venni.
Magasabbra kell értékelni a spontán szekundáló kutyát.
 6. Viselkedés vadkelésre (4)
A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szőrmés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Minden parancs hiba, ami csökkenti az osztályzatot.
Hibák:
·        a menekülő szárnyas vad után perdül vagy ugrik
·        egészséges szárnyas vad megfogása
·        ha a kutya szőrmés vadat üldöz, de a gazdája parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat
·        többszöri utánperdülés és vadűzés, valamint élővad megfogás esetén 0 az osztályzat.
 
7. Viselkedés lövésre (3)
Vizsgán és versenyen a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia.
A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezető pórázra veszi kutyáját.
 
8. Engedelmesség mezőn (4)
Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell elbírálni. A kutya kéz és /vagy hangjelre azonnal reagáljon és hajtsa végre a vezetője parancsát. Ismételt parancsadás csökkenti az osztályzatot.
A vezethetőség a vezető és vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba. A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetővel, valamint az állandó készenlétet a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5., 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.
 
9. Lőtt vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (5)
Idő: 15 perc
A légszimattal keresés és feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya bárhol megtalált, kihűlt vadat parancs nélkül felvegye, és vezetőjéhez vigye.
 Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el.
A vezető kutyáját legalább 100 méterről, a bírók által kijelölt helyről elhozási parancs nélkül a területen mezei keresésre küldi. Amikor a vezető kb. 50 méterre megközelíti a lőtt vadakat, a bírók megállítják a vezetőt, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lőtt vad közelébe ér, a vezető már semmilyen utasítást nem adhat. Amennyiben a vezető elhozási parancsot ad, a kutya 1-es osztályzatot kap. A kutyának az először megtalált vadat hoznia kell, utána azonnal indítani kell a másodikért. A mennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az első vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.
4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani.
A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.
 
10. Lőtt vad elhozás (3)
A korrekt elhozás és átadás követelmény.
A két elhozást külön értékeljük, a két osztályzatot összeadjuk és osztjuk kettővel. A hányados adja az osztályzatot.
Ha a kutya csak egy vadat talál meg a megengedett idő alatt, akkor a teljesített munka osztályzatának csak felét kaphatja a 9.- 10. feladatnál is.
 
11. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)
Idő: 5 perc
A szárnyas vonszalékot 150 métert hosszan, két töréssel húzzuk.
 
12. Szárnyasvad elhozás (3)
A korrekt elhozás és átadás követelmény.
 
13. Szőrmés vad vonszalék (4)
Szintidő: 10 perc
A nyulat 300 m hosszan, két töréssel kell meghúzni.
 
14. Lőtt nyúl elhozás (3)
A korrekt elhozás és átadás követelmény.
 
15. Kajtatás nádban (5)
Idő: 10 perc
A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelőhesse.
A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetője utasítására azonnal vissza kell fordulnia.
Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.
Hibák:
·        az önállótlan munka,
·        túl gyakori vagy túl hangos bíztatás,
·        ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével,
·        ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet.
 
16. Kajtatás élő kacsa után (6)
Idő: 20 perc
A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eső kacsa nyomának követése és lehetőleg puska elé hajtása.
A vezető a bíró által megjelölt helyről indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejezéséig. Nem feladat az élő kacsa feltétlen elfogása, ezért, amint a kutya üldözi a kacsát, az első adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.
4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi, majd azt megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ez külön nem jutalmazható. A kutya vezetőjének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani és a parton követni.
Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló időt végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.
Ha a kacsa nem kerül terítékre, vagy lövés nélkül, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.
Hibák:
·        Érdeklődés nélküli kajtatás.
·        Többszöri indokolatlan kijövés a vízből.
Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik: 0 osztályzatot kapnak
Ha a vizsla a kacsát megtalálta, azt szemre követi, de rövid idő múlva, vagy ismételten otthagyja és a vezető parancsára sem megy ismét utána, 0 osztályzatot kap.
 
17. Lőtt kacsa elhozása mély vízből (3)
Idő: 5 perc
A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell lőni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és korrekten átadni.
Ha a kutya a lövésre visszafordul és vezetője parancsára sem megy újra a kacsáért és a vízből kijön, a kutya a versenyből kizárandó.
Amennyiben a 16-os feladat elhozással végződött, a két elhozásra kapott osztályzat átlaga adja a végző osztályzatot.
 
18. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)
A bíró utasításainak megfelelően a vezető küldje kutyáját előre, parancsra változtasson irányt és tudja tovább előre küldeni.
A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.
 
II. A verseny értékelése:
a mellékelt táblázat szerint történik.
 
Minősítés:        I.   díj: 231 - 280 pont
                        II. díj: 200 - 230 pont
                        III. díj: 141 - 199 pont,
és a táblázatban feltüntetett osztályzatok elérése.
 
Forrás:MKOSE Kutyaiskola